Dù biết rằng các khách rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng Nội Thất Đương Đại cần phải nêu rõ trách nhiệm của mình cũng như trách nhiệm của khách hàng và một số điều khoản quan trọng khác trong quá trình khách hàng sử dụng các dịch vụ của Nội Thất Đương Đại.

1. Các định nghĩa

1.1. Công ty TNHH TDX: hay Nội Thất Đương Đại, là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thiết kế nội thất và nội thất gỗ óc chó nhằm giúp các gia chủ có được ngôi nhà như ý muốn của mình thông qua việc thiết kế nội thất, triển khai sản xuất, tối ưu công năng để tạo nên giá trị về thẩm mỹ cho ngôi nhà của khách hàng

1.2. Hiện nay, Nội Thất Đương Đại có các dịch vụ sau:

 • Thiết kế nội thất
 • Thi công nội thất
 • Nội thất gỗ óc chó
 • Nội thất tân cổ điển
 • Nhà đẹp

1.3. Khách hàng: Là các Công ty hoặc Cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc sử dụng một trong các dịch vụ được cung cấp bởi Nội Thất Đương Đại.

2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

2.1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn Phí Dịch vụ và chi phí phát sinh (nếu có) cho Nội Thất Đương Đại.

2.2. Phê duyệt các bản bản thiết kế hiện dự án do Nội Thất Đương Đại lập trong thời hạn hợp lý đảm bảo cho việc thực hiện công việc của Nội Thất Đương Đại theo Hợp đồng không bị chậm trễ hoặc gián đoạn.

2.3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin hiện trạng, mong muốn, các tài liệu liên quan đến xây dựng và nội dung thiết kế cần thiết cho việc thực hiện Dự án theo yêu cầu của Nội Thất Đương Đại.

2.4.  Khách hàng, người đại diện có thẩm quyền đảm bảo việc phối hợp thiết kế và thực hiện công việc với Nội Thất Đương Đại được tiến hành một cách kịp thời.

2.5. Trường hợp khách hàng, người đại diện chủ động chậm trễ hoặc gián đoạn việc phối hợp thiết kế nội thất với Nội Thất Đương Đại mà không có thông báo trước đến Nội Thất Đương Đại, dẫn đến kết quả dự án không đạt như cam kết, Nội Thất Đương Đại có quyền gia hạn thời gian thực hiện dự án hoặc tạm dừng triển khai và nghiệm thu dự án trước thời hạn.

2.6. Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp và bản quyền của các bản thiết kế nội thất, hình ảnh hay bản kỹ thuật của Khách hàng.

2.7. Chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc tự ý tiến hành tối ưu công năng bản thiết kế nội thất, các sản phẩm hoặc thuê thêm các đối tác thiết kế nội thất khác thực hiện trên cùng một dự án đã ký kết với Nội Thất Đương Đại mà không có sự xác nhận của Nội Thất Đương Đại trong thời gian hợp tác.

2.8. Chịu trách nhiệm hoàn toàn với việc tự ý thay đổi bản vẽ, hình ảnh, hiện trang kiến trúc mà không có sự hỗ trợ tham vấn và xác nhận của Nội Thất Đương Đại trong thời gian hợp tác.

2.9. Trường hợp Khách hàng tự ý hủy bỏ hoặc điều chỉnh đối với Dịch vụ hoặc phạm vi công việc của Hợp đồng, mà việc đó gây ảnh hưởng cho việc thực hiện các Hợp đồng đã ký giữa 2 bên thì Khách hàng đồng ý sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cũng như sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất cho Nội Thất Đương Đại (nếu có), đối với tất cả các cam kết, phí huỷ bỏ, khoản bồi thường và các trách nhiệm tài chính khác mà Nội Thất Đương Đại phải chịu đối với bên thứ ba.

2.10. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng.

2.11. Hỗ trợ điều chỉnh các bản thiết kế nội thất của dự án theo kế hoạch thiết kế của Nội Thất Đương Đại sau khi hoàn thành việc hoàn thiện nội thất để xem các lỗi về sản phẩm, kỹ thuật thiết kế, tính năng sinh hoạt. Thống nhất với Nội Thất Đương Đại thời hạn về chỉnh sửa, hạng mục và người đảm nhiệm việc điều chỉnh đó. Nếu như Khách hàng điều chỉnh chậm hơn so với thời hạn thống nhất thực thi giữa hai bên bao nhiêu ngày thì số ngày chậm trễ đó sẽ được cộng dồn với thời hạn triển khai Hợp đồng cho Nội Thất Đương Đại.

3. Quyền và nghĩa vụ của Nội Thất Đương Đại

3.1. Lập và trình bản kế hoạch thiết kế cho từng Dự án theo yêu cầu của Khách hàng và chỉnh sửa, hoàn thiện bản kế hoạch theo yêu cầu.

3.2. Thực hiện theo đúng yêu cầu và tiến độ công việc đã được thỏa thuận cho từng Dự án theo Phụ lục và bản thiết kế đã được phê duyệt cho Dự án đó.

3.3. Theo dõi, giám sát việc tư vấn, hỗ trợ với Khách hàng trên các phương tiện truyền thông để đảm bảo việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho Khách hàng theo đúng theo bản kế hoạch đã được phê duyệt.

3.4. Hỗ trợ tư vấn cho Khách hàng theo yêu cầu trước khi Khách hàng thay đổi công năng các phòng hoặc kiến trúc ngôi nhà có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ bản thiết kế của Nội Thất Đương Đại.

3.5. Sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng trong khả năng cho phép của Nội Thất Đương Đại vì sự hợp tác lâu dài giữa hai bên.

3.6. Thông báo kịp thời cho Khách hàng khi xảy ra các vấn đề thời tiết, dịch bênh có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ thiết kế nội thất đạt được của dự án, chủ động đề ra giải pháp khắc phục hợp lý cho Khách hàng.

3.7. Chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sai sót trong việc thực hiện thiết kế nội thất dự án Khách hàng, thông báo cho Khách hàng biết và chủ động đề ra giải pháp khắc phục hợp lý.

3.8. Được quyền chỉ định hoặc thuê lại bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện một phần các công việc được Khách hàng chỉ định thực hiện theo Hợp đồng và các Phụ lục có liên quan.

3.9. Sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng trong khả năng cho phép của Nội Thất Đương Đại vì sự hợp tác lâu dài giữa hai bên.

3.10. Xuất hóa đơn GTGT đầy đủ cho Khách hàng.

3.11. Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Hợp đồng.

4. Sự kiện bất khả kháng

4.1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện có thể xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được. Mặc dù đôi Bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép. Bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, dịch bệnh, nhiễm xạ hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn hoặc các sự kiện bất khả kháng khác xảy ra theo quyết định của cơ quan nhà nước mà không xuất phát từ lỗi của bất kỳ Bên nào.

4.2. Nếu một trong các Bên không thể thực thi được một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng thì Bên đó sẽ phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Bên kia và phải thực hiện mọi nỗ lực để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó.

4.3. Trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra kéo dài quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng thì bất kỳ Bên nào cũng có quyền chấm dứt Hợp đồng bằng việc gửi thông báo trước 01 (một) tháng cho Bên còn lại về ý định chấm dứt Hợp đồng.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

5.1. Trong mọi trường hợp, các thông tin, hình ảnh nội thất, bản vẽ kỹ thuật, thông số sản phẩm liên quan đến ngôi nhà của Khách hàng và được Khách hàng cung cấp (sau đây gọi là “Hồ sơ thiết kế”) cho Nội Thất Đương Đại, hai Bên đều hiểu rằng, Tài nguyên trên hoàn toàn thuộc sở hữu của Khách hàng và/hoặc đối tác của Khách hàng, không có bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng quy định về việc chuyển quyền sở hữu các Hồ sơ thiết kế này cho Nội Thất Đương Đại.

5.2. Nội Thất Đương Đại không được trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc sử dụng với bất kỳ mục đích gì các Hồ sơ thiết kế thuộc quyền sở hữu của Khách hàng. Mọi trường hợp Nội Thất Đương Đại sử dụng trái phép, Nội Thất Đương Đại sẽ phải chịu các chế tài theo quy định tại Điều 5.4.

5.3. Hai Bên hiểu rằng, các bản thiết kế, thông tin thực hiện dự án, dữ liệu sử dụng trong quá trình thực hiện Hợp đồng đều thuộc sở hữu của Hồ sơ thiết kế. Khách hàng sẽ không sử dụng các bản thiết kế, thông tin thực hiện dự án, dữ liệu của Nội Thất Đương Đại dưới bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được quy định tại Điều 5.4.

5.4. Trường hợp một Bên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên còn lại, Bên vi phạm sẽ phải chịu các chế tài như sau:

5.5. Trường hợp Khách hàng là Bên vi phạm, Khách hàng sẽ phải (i) thu hồi, hủy bỏ việc sử dụng các bản thiết kế, thông tin thực hiện dự án, dữ liệu thực hiện trái phép; (ii) Hoàn trả cho Nội Thất Đương Đại toàn bộ các khoản thu thu được từ việc sử dụng trái phép này cho Nội Thất Đương Đại; (iii) Bồi thường cho Nội Thất Đương Đại khoản thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm của Khách hàng.

5.6. Trường hợp Nội Thất Đương Đại là Bên vi phạm, Nội Thất Đương Đại sẽ phải (i) thu hồi, hủy bỏ ngay lập tức việc sử dụng Hồ sơ thiết kế của Khách hàng; (ii) Hoàn trả cho Khách hàng toàn bộ các khoản thu thu được từ việc sử dụng trái phép này cho Khách hàng; (iii) Bồi thường cho Khách hàng khoản thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm của Nội Thất Đương Đại.

6. Bảo mật và chống tham nhũng

6.1. Bảo mật:

Các Bên đồng ý trong suốt Thời hạn của Hợp đồng, tất cả các bản thiết kế, dữ liệu có được thông qua việc thực hiện Hợp đồng phải được bảo mật và không được tiết lộ cho Bên thứ ba nếu không được sự chấp thuận trước của các Bên, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Nội Thất Đương Đại hoặc Khách hàng sử dụng hay tiết lộ thông tin, bản thiết kế có được từ Hợp đồng cho Bên thứ ba nhằm mục đích thực hiện việc Hợp đồng.
 • Nội Thất Đương Đại công bố thông tin về việc đã thực hiện Hợp đồng cho mục đích quảng bá dịch vụ của Nội Thất Đương Đại.
 • Các Bên cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6.2. Chống tham nhũng:

Khách hàng hoặc nhân viên của Khách hàng không được cung cấp cho nhân viên hoặc nhà thầu phụ của Nội Thất Đương Đại bất kỳ lợi ích nào cũng như không được nhận bất kỳ lợi ích nào từ nhân viên hoặc nhà thầu phụ của Nội Thất Đương Đại nhằm mục đích giao kết hay thực hiện Hợp đồng. Khách hàng sẽ thông báo ngay cho Nội Thất Đương Đại khi biết được hoặc có cơ sở để biết được có bất kỳ việc đưa hoặc nhận các lợi ích nói trên.

7. Chấm dứt Hợp đồng

7.1. Các Bên có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau:

 • Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng.
 • Xảy ra trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 6.
 • Một Bên vi phạm nghiêm trọng bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng và không sửa chữa vi phạm đó trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên còn lại về việc vi phạm.

7.2. Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 7.1 nói trên, các Bên sẽ không được đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

7.3. Trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác, khi Hợp đồng hoặc bất kỳ Phụ lục có liên quan nào bị chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp quy định tại Điều 7.1 nói trên:

 • Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ cho Nội Thất Đương Đại tương ứng với tỷ lệ khối lượng công việc mà Nội Thất Đương Đại đã thực hiện tính trên tổng khối lượng công việc được giao. Việc thanh toán phí dịch vụ nói trên sẽ không ảnh hưởng đến quyền của các Bên trong việc yêu cầu thanh toán lãi chậm trả hay bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Hợp đồng.
 • Nội Thất Đương Đại sẽ phải bàn giao các bản thiết kế nội thất đang thực hiện cho Khách hàng sau khi Khách hàng hoàn tất việc thanh toán đầy đủ phí dịch vụ được tính theo tỷ lệ khối lượng công việc mà Nội Thất Đương Đại đã thực hiện tính trên tổng khối lượng công việc được giao ngay tại thời điểm chấm dứt Hợp đồng, theo kết nguyên trạng tại ngày chấm dứt Hợp đồng.

7.4. Trong trường hợp Khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhưng không qua thống nhất của hai bên, Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn cho Nội Thất Đương Đại giá trị của Hợp đồng trong một tháng.

8. Điều khoản tranh chấp

8.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có vướng mắc, tranh chấp phát sinh từ hay liên quan đến Hợp đồng, mỗi Bên cần thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và thiện chí vì lợi ích của cả Hai Bên.

8.2. Trong trường hợp không thể giải quyết được bất đồng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam Bên cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.

8.3. Chi phí phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn các phí về bàn bạc giải quyết, án phí, lệ phí, phí thuê Bên thứ ba giải quyết tranh chấp và các loại phí khác trong quá trình giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện chịu.

9. Điều khoản rủi ro

9.1. Kết quả của việc hợp tác giữa Khách hàng và Nội Thất Đương Đại sẽ không được đảm bảo nếu Khách hàng không hợp tác theo thỏa thuận trước đó của Nội Thất Đương Đại trong Phụ lục 01 đi kèm Hợp đồng.

9.2. Kết quả của việc hợp tác giữa Khách hàng và Nội Thất Đương Đại sẽ không được đảm bảo nếu trong quá trình hợp tác, Khách hàng tự động thay đổi các yếu tố trong ngôi nhà (Cụ thể: Kiến trúc, không gian, công năng, điện nước, màu sắc, phong cách kiến trúc) hoặc áp dụng các mẫu thiết kế khác khác mà không thông báo cho Nội Thất Đương Đại và không có sự xác nhận của Nội Thất Đương Đại.

9.3. Hiệu quả của mỗi mẫu thiết kế nội thất áp dụng trên mỗi ngôi nhà sẽ có công năng và thẩm mỹ khác nhau.

9.4. Trong quá trình sinh hoạt, sử dụng dịch vụ của Nội Thất Đương Đại, Khách hàng có thể gặp phải các khó khăn trong tài chính, hiện trạng thay đổi dẫn đến chậm thanh toán, bản vẽ cần chỉnh sửa theo thay đổi, thì khách hàng thông báo ngay cho Nội Thất Đương Đại bằng văn bản hoặc qua Email để nắm rõ tình hình và Nội Thất Đương Đại được quyền có thêm thời gian từ 1-2 tháng khắc phục thay đổi.

9.5. Trong trường hợp Khách hàng không hỗ trợ hoặc chưa hỗ trợ kịp thời các đầu mục công việc mà Nội Thất Đương Đại đã gửi cho Khách hàng thông qua Email cho các trường hợp cụ thể như: Nhà có việc gia đình, khu vực xây dựng, thi công và thiết kế bị phong tỏa, không được hoạt động, Khách hàng không hợp tác gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc thì thời gian cam kết được cộng dồn theo số ngày mà Khách hàng đã chưa hoàn thành việc hỗ trợ tạo điều kiện cho Nội Thất Đương Đại.

9.6. Trong thời gian hiện nay do dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát triệt để, vì vậy khi có chỉ thị Thủ Tướng cách ly trong giai đoạn triển khai Hợp đồng thì Nội Thất Đương Đại được phép cộng thêm thời gian triển khai đúng với thời gian được nghỉ do Thủ Tướng ban hành.

10. Điều khoản chung

10.1. Đầu mối liên hệ làm việc giữa Nội Thất Đương Đại và Khách hàng được quy định rõ trong Hợp đồng

10.2. Hợp đồng được lập và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

10.3. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng phải lập thành văn bản và ký bởi các Bên dưới dạng Phụ lục của Hợp đồng.

10.4. Các Phụ lục của Hợp đồng được ký kết hợp lệ bởi các Bên tại mọi thời điểm sẽ được xem là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.

11. Thời hạn Hợp đồng

11.1. Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng được quy định rõ trong Hợp đồng

11.2. Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên.

11.3. Trường hợp đến thời điểm hết hạn của Hợp đồng, mà có bất kỳ Phụ lục nào đã được ký kết nhưng chưa được thực hiện xong thì Hợp đồng sẽ được tự động kéo dài thêm một quãng thời gian hợp lý để các Bên hoàn tất nghĩa vụ theo Phụ lục đã ký đó.

11.4. Hợp đồng được làm thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

12. Quy định và hình thức thanh toán

12.1. Trừ trường hợp hợp đồng được các Bên ký kết cho việc thực hiện Dự án có quy định khác, phí dịch vụ của mỗi Dự án sẽ được thanh toán thông qua chuyển khoản theo lịch trình theo các đợt được quy định cụ thể trong hợp đồng.

12.2. Trường hợp Khách hàng chậm thanh toán theo lịch trình quy định, Khách hàng sẽ phải trả lãi cho bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán chậm trả nào theo mức lãi suất bằng với 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh việc chậm thanh toán. Thời gian Khách hàng chậm thanh toán bao nhiêu ngày thì tương ứng thời gian thực hiện dự án sẽ tự động gia tăng thêm số ngày đó. Trong trường hợp quá chậm trễ trên 14 ngày, Nội Thất Đương Đại có quyền tạm dừng triển khai dự án cho đến khi nhận được (các) khoản thanh toán này.

Theo công thức như sau:

150% x Lãi suất vay/tháng x Số tháng chậm x Phí dịch vụ tháng.

(Xét theo tỷ lệ ngân hàng Vietcombank tại thời điểm bồi hoàn.)

12.3. Thông tin tài khoản thanh toán:

 • Đơn vị thụ hưởng: Công Ty TNHH TDX
 • Số tài khoản: 0011004229995
 • Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Vietcombank – CN Hà Nội

13. Chính sách bảo hành & đổi trả

Tất cả các sản phẩm của Nội Thất Đương Đại luôn được bảo hành tối thiểu 12 tháng (trừ các trường hợp đặc biệt Tư vấn viên sẽ thông báo đến Quý khách). Đổi trả trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm lỗi, và trong vòng 24h không lý do (Quý khách thanh toán chi phí vận chuyển và đảm bảo bao bì, sản phẩm còn nguyên vẹn).

13.1. Điều kiện bảo hành – đổi trả sản phẩm

– Quý khách còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng (hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng,…)

– Sản phẩm không nằm trong danh mục hạn chế đổi trả. Sản phẩm phải còn nguyên tem, mác, nguyên đai kiện ban đầu (trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc hư hại trong quá trình vận chuyển) và quà tặng kèm (nếu có).

13.2. Quy trình thực hiện đổi trả sản phẩm

– Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi ký nhận hàng và báo ngay cho nhân viên giao hàng nếu có phát hiện lỗi sản phẩm hoặc liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng: 0913 416 128

– Bộ phận Kỹ thuật sẽ liên hệ ngay với Quý khách để xác nhận yêu cầu và lý do đổi trả, thống nhất giao dịch đổi trả cho sản phẩm.

– Quý khách hàng vui lòng kiểm tra kỹ sản phẩm một lần nữa trước khi ký nhận đổi trả hàng.

13.3. Quy định đổi trả/ bảo hành

– Không đúng sản phẩm Quý khách đã đặt (sai công dụng, sai thành phần,…).

– Sản phẩm bị bể vỡ, trầy xước, biến dạng trong quá trình vận chuyển.

– Sản phẩm nhận không đúng với đơn hàng đã đặt.

– Các lỗi sản phẩm do quá trình sản xuất hoặc vận chuyển, lắp ráp như sau: Trầy tróc, chảy sơn bề mặt; Móp, méo, cong vênh các chi tiết sản phẩm; Sứt, mẻ cạnh, góc sản phẩm; Hở đinh, ốc; Biến dạng sản phẩm (do vận chuyển, do môi trường bảo quản từ phía nhà cung cấp, do quá trình sản xuất,…).

13.4. Quy trình đổi trả không áp dụng đối với các trường hợp sau

– Các sản phẩm đang trong chương trình khuyến mãi, xả kho, thanh lý, mua bằng voucher : Tư vấn viên sẽ thông báo rõ trước khi xác nhận đơn hàng tùy từng trường hợp cụ thể.

– Các hư hỏng gây ra trong quá trình sử dụng sau khi mua hàng như sử dụng không cẩn thận, bảo quản không đúng hướng dẫn, tải trọng quá mức, vệ sinh sản phẩm không đúng cách,…

– Các hao mòn thông thường (ví dụ: phai mờ, rỉ sét, lỏng đinh vít hoặc bản lề sau một khoảng thời gian sử dụng,…)

– Va chạm do tai nạn khi sử dụng hoặc khi quý khách tự vận chuyển sản phẩm.

13.5. Thời gian giải quyết các đơn hàng đổi trả

– Việc gửi sản phẩm thay thế hoặc hoàn tiền chỉ được bắt đầu sau khi chúng tôi đã hoàn tất việc kiểm tra đánh giá sản phẩm Quý khách gửi lại.

– Quy trình đánh giá chất lượng sản phẩm từ 3 – 5 ngày làm việc. Bộ phận Kỹ thuật sẽ liên hệ và thống nhất với khách hàng về quyết định sửa chữa hoặc đổi trả, thống nhất lịch giao hàng & phí (nếu có) với Quý khách hàng.

14. Chính sách thanh toán

Khi đồng ý mua các sản phẩm của  Nội Thất Đương Đại, Quý khách hàng sẽ phải thực hiện việc thanh toán cho Nội Thất Đương Đại trước khi nhận bàn giao sản phẩm. Chúng tôi có 2 hình thức thanh toán như sau:

14.1 Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

Quý khách hàng mua sản phẩm dịch vụ tại Nội Thất Đương Đại có thể thanh toán qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của quý công ty

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – Vietcombank – CN Hà Nội

Tên Tài Khoản: Công Ty TNHH TDX

Số Tài Khoản: 0011004229995

Nội dung chuyển khoản: Tên khách hàng+ SĐT đặt hàng + thanh toán đặt cọc( thanh toán tiền….) cho đơn hàng ngày…..

 • Thông tin chi tiết và cụ thể vui lòng liên hệ hotline: 0913.416.128

14.2 Thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp hoặc thanh toán khi nhận hàng cho nhân viên bán hàng của Nội Thất Đương Đại. Lưu ý, khách hàng chỉ thanh toán cho nhân viên của Nội Thất Đương Đại khi có đủ giấy tờ:  Phiếu thu tiền (có đóng dấu và ghi rõ số tiền).

Chú ý: Sau khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Quý khách hàng nên liên lạc với bộ phận bán hàng hoặc nhân viên phụ trách đơn hàng của Nội Thất Đương Đại theo thông tin liên hệ như dưới đây để thông báo về việc Quý khách đã thực hiện việc thanh toán tiền. Nội Thất Đương Đại sẽ kiểm tra tiền về tài khoản và thực hiện việc bàn giao sản phẩm cho Quý khách.